El Departament d’Acció Climàtica reconeix els serveis ambientals que aporten els boscos a la salut de les persones

Destina una línia d’ajuts específica que anima les persones propietàries de boscos madurs a mantenir-los per continuar produint biodiversitat

Aquesta mesura vol contribuir a augmentar a llarg termini el nombre de boscos madurs, que a Catalunya és inferior a l’1%

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural reconeix a través d’una nova línia d’ajuts l’aportació que els boscos madurs fan a la biodiversitat i al conjunt de la societat a través dels beneficis ambientals que aporten. L’objectiu final és augmentar i preservar el nombre de boscos madurs actuals, que a Catalunya tenen unes singularitats úniques i són generadors d’una biodiversitat específica.

Per tant, es tracta d’uns ajuts per incentivar els serveis ecosistèmics de la gestió forestal sostenible que es faci als boscos de titularitat privada, amb una dotació inicial de 300.000 euros. Serviran per crear reserves de boscos madurs i per fomentar pràctiques silvícoles que millorin la maduresa i la biodiversitat forestal. Aquests ajuts es consideren pagaments per serveis ambientals, un instrument innovador reclamat durant anys pel sector primari i mediambiental a Catalunya.

Així, per exemple, es fomentaran les pràctiques de senyalització i manteniment d’uns arbres molt concrets que podrien ser aquells que són més vells o amb cavitats que fan la funció de refugi d’insectes, mamífers o aus. També s’incentiven les actuacions que serveixen per produir un tipus particular de biodiversitat forestal (com, per exemple, l’associada a la fusta morta). A més, i com a novetat destacada, per primera vegada el Govern compensa econòmicament la propietat perquè no talli aquests arbres i preservi els elements rellevants per a la biodiversitat del seu bosc.

Els boscos madurs són boscos naturals que han assolit una edat centenària sense pertorbacions significatives. Són boscos amb arbres molt grans, alguns dels quals han mort per senescència, que tenen un equilibri entre la distribució d’edats dels arbres i una proporció adequada de fusta morta en diferents estadis de descomposició. Això els proporciona la característica de ser boscos únics, extremadament rars i d’una importància cabdal per a la biodiversitat.

Preservar i incrementar el percentatge de boscos madurs a Catalunya

Aquesta mesura innovadora pretén preservar i augmentar el nombre de boscos madurs a Catalunya, que es considera molt baixa.

L’existència d’aquests boscos a la zona mediterrània és gairebé inexistent (2% segons la FAO) i sovint es troben en les zones amb els sòls més pobres. A més, els focs d’intensitat alta, que cada cop seran més freqüents, o la gestió mateixa amb els aprofitaments de fusta i llenya corresponents tenen un efecte rejovenidor que impedeix arribar a aquestes fases avançades de la successió ecològica.

Totes les actuacions a implementar als boscos madurs haurien de tenir en compte si al rodal s’ha detectat la presència d’espècies de flora o fauna amenaçada mitjançant consulta a la cartografia temàtica i les dades disponibles. En cas que n’hi hagi, cal evitar que els tractaments en danyin la població, i, si és possible, promoure accions que l’afavoreixin.

Un catàleg tècnic que marca les pautes per identificar la maduresa i la gestió

El Departament d’Acció Climàtica va encarregar al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) l’elaboració del Catàleg de boscos madurs de Catalunya. Definició i proposta de gestió, una guia tècnica per identificar, conservar i millorar les zones de bosc que presenten trets de maduresa destacats. Aquest treball serveix per definir els criteris de selecció dels boscos madurs i la possible gestió a dur a terme en aquests espais.

L’objectiu d’aquest treball és classificar els boscos madurs de Catalunya segons el seu grau de maduresa i definir les accions de gestió que s’hi poden o no fer per conservar-los, i, en el cas dels més joves, millorar-los. Més endavant, es pretén també incloure-hi boscos que cal conservar per allò que els fa singulars, més enllà de la maduresa.

Perquè la conservació dels boscos madurs sigui efectiva a llarg termini, és imprescindible que l’objectiu establert de protecció es mantingui indefinidament. Per tant, els boscos o rodals que entrin a formar part del Catàleg de boscos madurs de Catalunya compliran una funció de conservació de manera perpètua i exclusiva.

Anterior
El projecte cultural “Les nits de la Baranova” torna a Tivissa
Següent
L’exposició “On són? 85 anys d’exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya” arriba a Tortosa

Afegeix un comentari

El vostre correu electrònic està segur amb nosaltres.

+ 44 = 51