Política de privacitat

Responsable del tractament.

L’empresa responsable del tractament de les vostres dades en virtut d’aquesta Política de privadesa és:

  • LIMICOLA SL NIF: B43808294
  • Domicili: AV DIAGONAL Num.537 P.6 PTA.4 (BARCELONA)
  • Telèfon: 977252727
  • e-mail : juridic@perfectgroup.es
  • Web: https://www.ebrexperience.cat/

Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): Barcelona, ​​Tom 44830, F 131, S 8, H B468778, I/A 5 A LIMICOLA SL, reconeixem la importància de protegir la vostra informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades. Aquesta política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats a la web.

Dades personals.

Una dada personal, és la informació que us identifica o us fa identificable. A través del web, a les caselles establertes a aquest efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc. així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioneu a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat.

En aquest cas, la privacitat dependrà de la pròpia configuració establerta per l’usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social. La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les vostres dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre. Finalitat, durada i legitimació del tractament Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web.

Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la vostra sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitzeu a través d’aquest formulari. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la vostra petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició.

L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Gestionar l’alta i participació de l’usuari al formulari de comentaris del bloc situat a la web. Aquests comentaris seran gestionats per la plataforma WordPress.

Les dades facilitades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la baixa de la subscripció al contingut del bloc i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari de subscripció al bloc i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la sol·licitud.

L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Gestionar les experiències o opinions respecte als productes i/o serveis mitjançant els testimonis dels usuaris que seran publicats a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les úniques dades personals que es publicaran del testimoni seran el nom i la ciutat de l’usuari.

Les dades facilitades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la revocació i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari habilitat a aquest efecte a la web i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans d’enviar la sol·licitud.

Atendre i gestionar la compra realitzada per l’usuari a través del formulari de compra situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder processar la comanda i el pagament posterior dels productes i serveis que s’ofereixen a la web. Aquestes dades les conservarem durant el temps que duri la relació contractual entre les parts i durant el temps establert per la llei per al compliment de les obligacions fiscals.

La base de legitimació del tractament de les dades serà l’execució d’un contracte de compravenda en què l’interessat és part. En cas que l’usuari no faciliti les vostres dades personals no es podrà gestionar la vostra compra, no podent prestar el servei sol·licitat.

Enviar butlletins i newsletters sobre productes de LIMICOLA SL Sota el consentiment de l’usuari recollim i tractem les vostres dades personals per poder-vos enviar informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans de subscriure’s a la newsletter en formulari habilitat a aquest efecte a la web. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Millorar la vostra experiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació per millorar la vostra experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar les nostres xarxes socials i enviar informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base legítima per gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Facilitar la formació i informació dels usuaris registrats al lloc Web i realitzar, si escau, les gestions que siguin necessàries per permetre la seva inscripció i l’assistència o seguiment dels cursos, jornades, esdeveniments i qualsevol altra activitat formativa, social, informativa i/o educacional on l’usuari estigui interessat i que s’ofereixi a través del web. Aquestes dades les conservarem mentre duri l’activitat de formació i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La legitimació per a aquesta finalitat de tractament de les dades personals és l’execució del contracte on l’usuari és part, és a dir, per al manteniment, compliment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual establerta entre vostè i LIMICOLA SL

Gestionar el enviament d’enquestes de satisfacció sobre la compra del producte o servei sol·licitat per millorar dia a dia l’experiència dels nostres clients. Les dades de caràcter personal se suprimiran un cop hagi conclòs l’enquesta així com el temps raonable per fer millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. El tractament de les vostres dades es basarà en l’interès legítim per millorar la qualitat del servei quan l’usuari hagi adquirit béns i/o serveis. En cas de no existir aquesta relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l’usuari recollit a la normativa actual vigent.

Així mateix, en cas de retirar-ne el consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers llevat que hi hagi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament. No es realitzen transferències internacionals, per al cas que en algun moment es puguin fer, se li comunicaran amb l’objecte d’obtenir el seu consentiment.

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon a la situació real, que està actualitzada i és exacta, i queda obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a LIMICOLA SL, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç . Caràcter obligatori de la informació sol·licitada Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) a les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privadesa, no es permetrà l’enviament de la informació.

Drets dels interessats.

Teniu dret a accedir a les vostres dades i a obtenir confirmació sobre el vostre tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Podeu sol·licitar la limitació en el tractament de les vostres dades i oposar-vos al tractament d’aquestes dades revocant el vostre consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades personals.

Podeu exercir els vostres drets contactant amb nosaltres AV DIAGONAL Num.537 P.6 PTA.4 (BARCELONA). Email: juridic@perfectgroup.es

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i l’ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a cancel·lar-les. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a LIMICOLA SL per bloquejar el compte d’accés dels menors a càrrec seu que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes socials.

L’objecte de les eines com ara Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzemen dades personals als servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privadesa. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació amb el grau de privadesa del perfil d’usuari a la xarxa social.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de galetes

Una galeta és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari . L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre programa de navegador. Podeu obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.