Es constitueix el nou Comitè de Cogestió de la Pesca del delta de l’Ebre per vetllar per la preservació de les espècies

L’organisme gestionarà les pesqueres del tram baix del riu Ebre, de les llacunes i de les badies del Fangar i els Alfacs amb la missió de vetllar per la preservació de les espècies.

S’ha constituït el nou Comitè de Cogestió de la Pesca del delta de l’Ebre amb l’objectiu de generar el màxim aprofitament del recurs i alhora, garantir la conservació de les espècies.

 L’organisme està format per representants de les confraries del territori i d’entitats científiques i de recerca. Amb la seva creació s’inicia el procediment per a l’aprovació del futur Pla de gestió de la pesca professional al delta de l’Ebre.

Aquest Comitè també assumirà la gestió conjunta de les pesqueres del tram baix del riu Ebre, de les seves llacunes – la Tancada, l’Encanyissada, el Canal Vell i les Olles-, i dels canals proveïdors, així com de totes aquelles que puguin tenir lloc a les aigües de les badies del Fangar i els Alfacs.

Es tracta d’una iniciativa de l’Administració sorgida a demanda del sector pesquer del territori. Després de l’aprovació del Pla de gestió del cranc blau per part del Comitè de Cogestió d’aquesta espècie constituït l’any 2018 i de la constitució del Comitè de Cogestió del pop roquer de les Terres de l’Ebre l’any 2020, ara és el moment idoni per a la creació de l’òrgan decisori per a la gestió de les pesqueres professionals del delta de l’Ebre.

Aquest comitè està format per dos mariscadors o pescadors de la Confraria de Pescadors de la Verge del Carme de la Ràpita, dos de la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i de la Ràpita, dos de la Confraria de Pescadors de Sant Joan de Deltebre, dos de la Confraria de Pescadors de l’Ampolla. Així mateix, per representants de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), l’entitat de caràcter tecnocientífic-docent, Monverte Estudis Ambientals, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Seo BirdLife i la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.

El nou comitè desplegarà mecanismes per aplicar una gestió sostenible en la pesca de l’angula i l’anguila, de la carpa, o el marisqueig del canyut (navalla), del catxel (escopinya), del grúmol (cloïssa fina), de les caixetes (peu de cabrit) o les ortigues de mar (anemones). Totes elles són activitats extractives pròpies del delta i cal garantir-ne la continuïtat.

L’òrgan també recollirà informació per reglamentar segons els paràmetres de gestió actuals, fonamentats en la sostenibilitat pesquera i ambiental amb modalitats tant que estan pràcticament en desús, com poden ser la pesca al batre, a la paupa, amb rall o amb rossegalls, entre altres.

Anterior
La via verda del Baix Ebre recorda la memòria dels presoners republicans obligats a construir el ferrocarril
Següent
El paper de la dona en el sector primari a les Terres de l’Ebre i el seu empoderament