Pont Lo Passador

Detalls

Es tracta d’un pont metàl·lic de 250 metres de longitud i 19,3 metres d’amplada. La plataforma del pont està dividida en dues parts diferenciades: una de 8 metres d’amplada destinada a la circulació de vehicles de motor, i una altra de 7,8 metres per a vianants i ciclistes, amb bancs i miradors per contemplar el paisatge de l’Ebre.

Informació

Formulari de contacte