Perxe de les Presó o el Carrer del Pou

Perxe de les Presó o el Carrer del Pou

Detalls

El perxe de la presó o del carrer del Pou va ser una de les sortides a l’exterior de la Vila-Closa.

Hi comprovem les reminiscències de constituir un portal en els muntants i llindar (avui desaparegut) realitzats amb carreus de pedra picada, segurament per aconseguir solidesa a l’obertura.

Aquest obra es pot entreveure a la confluència del Carrer del Pou amb el del Solà, entre Cal Txeco i Cal Frare.

Informació

Formulari de contacte