Museu de la Terrissa – Terracota

Museu de la Terrissa – Terracota

Detalls

El patrimoni terrissaire galerenc
ha tingut una importància
rellevant al llarg de la història
del municipi. La Galera va veure
que calia dignificar-lo i deixarne constància. La Fira de la
Terrissa (que comença al 1994)
fou la primera iniciativa en
aquest sentit, que es va veure
completada quan, deu anys més
tard (2004), Terracota obria les
seves portes, per fer conèixer
el patrimoni cultural i etnològic
d’un dels oficis més ancestrals,
dit també canterer a la Galera i
a les Terres de l’Ebre.

Informació

Formulari de contacte