Molí de Vallès

Detalls

Situat a la carretera de Santa Bàrbara en direcció al Mas de Barberans, fou bastit el segle XIX. De planta rectangular, fet amb maçoneria, la construcció sembla que era de planta baixa i que, amb el temps s’hi afegí un cos amb pis, a l’extrem oest, i s’alçaren uns metres més de parets. En l’extrem est hi ha restes, fins a l’alçada d’un pis, d’una torre octogonal que sembla que fou construïda amb anterioritat, te espitlleres i s’utilitzà a les guerres carlines. Tot l’edifici s’obre a la carretera per una gran porta amb muntants i llinda de pedra escairada i que porta al mig la inscripció “AÑO 1816” dins d’un rebaix circular a la mateixa pedra.

Té els trets típics dels masos, amb una zona per al ramat i les cavalleries (a l’altra banda del camí), la zona d’habitatge i la zona d’elaboració amb molí de giny. Actualment s’hi veuen algunes restes soltes de la premsa del giny, una pica de pedra per a la recollida de l’oli i el que, possiblement, és un trull soterrat.

Informació

Formulari de contacte