Molí de Rosquilles

Detalls

Es tracta d’una casa cantonera situada al nucli de la vila, prop de l’església.

De planta quadrada amb pati posterior. Té planta baixa, pis i golfes. A la planta baixa presenta porta central d’arc de mig punt, de fusta, amb carreus de pedra als muntants i llinda. Al primer pis hi ha un balcó i una petita finestra. Les finestres són fetes amb muntants i llinda de totxos a mode de dovelles. Golfes amb obertures quadrades tapades amb totxos. Teulada a doble vessant de teula àrab i petita cornisa amb canalera.

Informació

Formulari de contacte