Llicència de navegació

Llicència de navegació

Detalls

La Llicència de Navegació permet governar embarcacions amb una eslora de fins a 6 m, amb la potència per la qual estigui homologada l’embarcació pel fabricant. Navegació diürna sempre que no s’allunyin més de dues milles nàutiques en qualsevol direcció d’un port, marina o lloc d’abric, i motos nàutiques sense límitació de CV.

El títol requereix una preparació teòrica de dues hores així com unes pràctiques de seguretat i navegació de 4 hores en una embarcación homologada.

En les dues hores de teoria s’impartiran coneixements sobre limitacions a la navegació en platges no abalisades, abalisades i els seus canals d’accés. Normativa sobre el tràfic marítim i navegació interior en els ports. Forma de governar les embarcacions. Determinades regles del Reglament Internacional per Prevenir Abordatges.

Es requereix

  • Ser major de 18 anys o 16 anys amb autorització paterna.
  • Acreditar la superació d’un reconeixement mèdic realitzat d’acord amb els requisits exigits a la normativa.
  • Mostrar DNI.

Informació

Formulari de contacte