Església parroquial de la Torre de l'Espanyol

Església parroquial de la Torre de l'Espanyol

Detalls

Sant Jaume és una església parroquial emplaçada al centre de la Plaça Major al nucli de la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre) catalogada a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. De la primitiva església, ara destruïda totalment, no en queda res. Va ser construïda l’any 1323 per manament de D. Berenguer, Bisbe de Tortosa, amb el consentiment del Reverend Boronat Groner, rector d’Ascó, a canvi d’un cànter d’oli i d’una rova de figues a entregar cada any pel Nadal. La visita pastoral de 1638 apunta al bon estat dels altars de Sant Jaume, la Mare de Déu del Roser i Sant Antoni i Sant Sebastià. En aquesta també consta que les obres del temple estaven parades a causa de la morositat d’alguns veïns. El recompte de fidels va ser de 129 persones i 39 cases. La nova església va ser construïda entre els anys 1783 1787.

Informació

Formulari de contacte