Església de Sant Lluc

Detalls

Sant Lluc és una església a la vila d’Ulldecona (Montsià) protegit com a bé cultural d’interès local. El temple actual, gòtic, substitueix una església del segle XIII (1274-1280) bastida en traslladar, el 1274, la població del castell a la vall. La seva construcció s’inicià el 1373 i en 1421 fou consagrat l’altar major. Aquesta data es dóna com any de finalització de l’obra, no obstant 48 anys són pocs per bastir tot l’edifici i és possible, d’acord amb les interrupcions paleses en els murs, que l’obra s’avancés més en el temps. La provisionalitat del mur dels peus i els extrems dels laterals demostren que l’obra no va ser acabada però s’ignora quants trams de nau tenia el projecte inicial. La part superior del campanar fou construïda, o reconstruïda, el 1817, segons el projecte conservat. Al segle XVIII, l’arquitecte Bertomeu Ribelles Dalmau va fer una ampliació de la parròquia afegint la capella del Santíssim i la sagristia. Mentre que la capella té elements neoclàssics, la sagristia recorda als esquemes barrocs.

Informació

Formulari de contacte