Casa Paladella

Detalls

És una casa de tres plantes al carrer Major. La planta baixa té una porta de mig punt adovellada amb peces pentagonals irregulars, finestres rectangulars altes i reixades molt ordenades respecte als balcons del primer pis, que és on hi ha l’habitatge. Una cornisa motllurada lliga les finestres arcuades de la golfa oberta del segon pis.

Les dues façanes són de carreu. La part més elevada és més recent, ja que la coberta fou canviada no fa molt, i si abans era de fusta amb caps de biga treballats -es va perdre aquest ràfec-, ara és a dues aigües, de teula i amb un petit ràfec de totxo.

Sobre la porta hi ha un escut senyorial molt ben conservat.

Informació

Formulari de contacte