Casa Damianet

Detalls

Antiga casa-molí de ginc o barra situat en un extrem de l’illa de cases. Encara conserva la torre del ginc, contrapès massís visible des de l’exterior i amb golfes obertes.

L’interès se centra sobretot en els grans contraforts peraltats que la reforcen, fets de maçoneria amb alguns carreus a les cantonades; es troben al sector on el desnivell del terreny fa guanyar un pis, pel carrer de sota.

Aquesta casa, com totes les del carrer, són obres de maçoneria ordinària amb cobertes de teula i força balcons.

Informació

Formulari de contacte