23setTot el diaXalera(Tot el dia: dissabte) Població:La Sénia

Detalls de l'esdeveniment

Arriba la primera edició de Xalera, una jornada que neix amb la voluntat de
conjuminar tres dels pilars més representatius de la Festa: la música, la dansa i
el joc. Tres elements fonamentals de la cultura popular i tradicional que, en el
sentit més ampli, entenem que formen part del patrimoni lúdic festiu dels nostres
pobles.
L’interès d’aquesta trobada, que tindrà periodicitat anual, rau en la voluntat de
compartir, conèixer i gaudir d’aquest patrimoni comú, però alhora variat i ple de
matisos, que tenen tots i cadascun dels pobles del bast territori que hi ha a les
Terres de l’Ebre, el Matarranya i el Baix Maestrat.
Es presenta, doncs, com una jornada que any rere any s’organitzarà en un indret
diferent, recorrent territori amb un imaginari lúdic festiu compartit. Per a reeixir
en aquest repte es buscarà la complicitat de les institucions però, més important
encara, de l’associacionisme cultural, lúdic, esportiu i festiu que és l’autèntica
dinamitzadora i salvaguarda d’aquesta cultura, d’aquest patrimoni.
Xalera es presenta com un espai de reflexió, dinàmic i transversal, al voltant de
la dansa, la música i el joc popular però, a la vegada, de pràctica activa i
mestissatge vivenciat per tothom que vulgui viure la Festa.

Més

Dia i hora

Tot el dia (Dissabte)