El Copate mostreja el tram final de l’Ebre per iniciar els tractaments contra la mosca negra

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (Copate) treballa amb la previsió d’iniciar els primers tractaments de la campanya contra la mosca negra la setmana vinent, malgrat constatar que la presència de larves al tram final del riu Ebre és, en aquests moments, força baixa.

Els tècnics de l’organisme van mostrejar els set punts de tractament entre Ascó i Tortosa detectant una mitjana de cinc larves per quilo de macròfit. Aquesta és una densitat que consideren força reduïda, però que no garanteix que a la primera i a l’estiu s’eviti la seva proliferación fins a convertir-se en una plaga. Per això és interessant que a l’hivern es porti a terme un control estricte. De fet, aquesta será la quarta campanya consecutiva contra la mosca negra.

Segons el president del Copate, Xavier Faura, aquesta puntualitat a l’hora d’iniciar els tractaments és el que ha permès reduir les molèsties derivades de la plaga els darrers anys.

D’entrada, els tècnics observen l’estat del riu i analitzen visualment la possible presència d’una primera generació de larves. La prospecció dona com a resultat la tendencia, perquè la troballa de només uns pocs exemplars ja pot fer avançar l’aplicació.

En anteriors ocasions, la manca de disponibilitat pressupostària durant els primers mesos de l’any, els retards en els procediments administratius o l’excés de cabal al riu -l’aplicació amb helicòpter dels 2.100 litres de larvicida biològic a cada punt exigeix un màxim de 200 metres cúbics per segon per resultar efectiva-, havien impossibilitat que l’acció contra les larves comencés al temps indicat pels tècnics.

El pressupost previst, d’acord amb el conveni signat amb la Generalitat per garantir el finançament anual dels tractaments entre 2022 i 2025, és de 360.000 euros. Les licitacions s’han preparat amb prou antelació per poder començar a treballar quan els tècnics ho indiquen.

Anterior
Birdwatching, una forma de connectar amb la natura que ofereixen les Terres de l’Ebre
Següent
Els productors de musclos del delta de l’Ebre assagen l’ús de cria procedent de piscifactories de l’Ametlla de Mar